آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم خرداد ۱۴۰۳

در اینجا با سوالات امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم همراه با جواب آنها آشنا خواهیم شد.

امتحان نهایی فارسی ۳ ویژه تمامی رشته های شاخه نظری شامل علوم انسانی، علوم تجربی، ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی می باشد. این امتحان به صورت کتبی و از کل کتاب در قالب ۲۰ نمره برگزار می شود. کتاب فارسی ۳ در هشت فصل با عناوین ادبیات تعلیمی، ادبیات سفر و زندگی، ادبیات غنایی، ادبیات پایداری، ادبیات انقلاب اسلامی، ادبیات حماسی، ادبیات داستانی و ادبیات جهان سامان یافته است. این درس برای دانش آموزان کلیه رشته های نظری تدریس می شود و امتحان نهایی آن به صورت هم زمان برای دانش آموزان تمامی رشته ها برگزار می گردد.

به این نکته توجه کنید که با توجه به زمان برگزاری متفاوت امتحان نهایی خرداد ۱۴۰۱ درس فارسی رشته های تجربی و ریاضی با انسانی و معارف دو نمونه سوال هر رشته به طور مجزا در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. در ادامه شما می توانید فایل پی دی اف سوالات امتحان نهایی فارسی خرداد ۱۴۰۲ ویژه تمامی رشته ها را با پاسخنامه آن مشاهده و دانلود کنید:

سوالات امتحان نهایی فارسی خرداد ۱۴۰۲

۱- برای هر یک از واژه های مشخّص شده یک برابر معنایی مناسب بنویسید. (۰.۵ نمره)

الف) باز زین و برگ را بر گردۀ کهرها و کرندها نهادند.

پاسخ : اسب یا استری که به رنگ سرخ تیره است. (۰.۲۵)

ب) من بیم آن داشتم که مورد عتاب معلّم واقع گردم.

پاسخ : سرزنش، ملامت، تندی (۰.۲۵)

۲- ابیات زیر را به شکلی درست کامل کنید. (۱ نمره)

…………………………………. بَود لبریز از عشقت وجودم؛ میهن ای میهن

پاسخ : تنیده یاد تو در تار و پودم میهن ای میهن. (۰.۵)

دارد اسارت تو به زینب اشارتی …………………………………………………

پاسخ : از اشتیاق کیست که چشمت کشیده راه. (۰.۵)

۳- در هریک از جمله های زیر، املای درست را از داخل کمانک برگزینید. (۰.۵ نمره)

الف) پس از او عموی بزرگم برجسته ترین شاگرد( حوزۀ/ حوضۀ)ادیب بزرگ بود.

پاسخ : حوزه (۰.۲۵)

ب) از مکاید فعلش به جهان برفتند و از کربت جورش راه (غربت/ قربت) گرفتند.

پاسخ : غربت (۰.۲۵)

۴- با توجّه به متن زیر، شکل درست واژهای را که املای آن غلط است، بنویسید. (۰.۲۵ نمره)

” [معلّم] لباسی را که جز در روز توزیع جوایز یا در هنگامیکه بازرس به مدرسه میآمد نمیپوشید، بر تن کرده بود. گذشته از آن، تمام اتاق درس را ابهّت و شکوهی که مخصوص مواقع رسمی است ، فرا گرفته بود اما آنچه بیشتر مایع شگفتی من گشت، آن بود که بر روی نیمکتهایی که در مواقع عادی خالی بود، جماعتی را از مردان دهکده دیدم که نشسته بودند.”

پاسخ : مایه (۰.۲۵)

۵- بیت ” چنان آمد اسپ و قبای سوار/ که گفتی سمن داشت اندر کنار” را با مضمون بیت زیر مقایسه کنید.

“آتش ابراهیم را نبوَد زیان هرکه نمرودی است گو میترس از آن”

پاسخ : به انسان بی گناه یا درستکار آسیبی نمی رسد( یا هر مفهوم مشابه). (۰.۵)

۶- شاعر در سرودۀ زیر ، علاقۀ خود به محبوبش را به چه موضوع ی پیوند زده است؟

“خنده ات را می خواهم/ چون گلی که در انتظارش بودم/ گل آبی ، گل سرخ کشورم که مرا می خواند”

پاسخ : مهین دوستی. (۰.۲۵)

نکاتی درباره امتحان نهایی فارسی

بخش های روانخوانی، شعرخوانی و گنج حکمت با هدف تقویت مهارت خوانداری دانش آموزان در کتاب قرار گرفته است و در امتحانات نهایی غالبا از آن پرسشی مطرح نمی شود.

سوالات معنایی و دستوری در بافت متن مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

در املای کلمات تشدید اهمیتی نخواهد داشت. همچنین گسسته یا پیوسته نویسی واژه هایی که مانند (کتابخانه – کتاب خانه) ساخت ترکیبی دارند نیز اهمیتی ندارد.

در حفظ شعر جای خالی باید مربوط به یک مصراع یا بیت باشد و به صورت تک کلمه مورد پرسش قرار نمی گیرد.

وقت امتحان نهایی فارسی ۹۰ دقیقه می باشد.

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

 

پاسخنامه امتحان نهایی فارسی پایه دوازدهم

 

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.