آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

روزهای قمر در عقرب مرداد ماه ۱۴۰۳ + تقویم نجومی مرداد ۱۴۰۳

با توجه به اعلام روزهای قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ در این مطلب روزهای قمر در عقرب مرداد ماه ۱۴۰۳ و تقویم نجومی این ماه را از نظرتان خواهیم گذراند.

با توجه به سنگینی روزهای قمر در عقرب و کارهای مکروهه در این ایام در ادامه این مطلب روزهای قمر در عقرب مرداد ماه ۱۴۰۳ را بررسی خواهیم کرد، همچنین تقویم ایام سعد و نحس و کارهای ممنوعه در روزهای قمر در عقرب و کارهای نیک در ماه مرداد ۱۴۰۳ را خواهیم خواند. با ما همراه باشید.

روزهای قمر در عقرب مرداد سال ۱۴۰۳

روز یکشنبه ۲۱ مرداد ماه ساعت ۲ قمر وارد عقرب خواهد شد و در روز سه شنبه ۲۳ مرداد ماه ساعت ۱۳ قمر از عقرب خارج خواهد شد.

منظور از قمر در عقرب

نحس بودن قمر در عقرب را برخی منجمان و حکما به دلیل وجود ستاره سرخ قلب العقرب در صورت فلکی عقرب می دانند، صور فلکی دوازده گانه می باشند به نامهای؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. زمانی که ماه در زبان عربی قمر برابر صورت فلکی عقرب قرار می گیرد که به اصطلاح به آن قمر در عقرب گفته می شود، در این ایام کارهایی وجود دارد که انجام دادنش موجب ضرر انسان خواهد بود به همین دلیل به این کارها اعمال مکروهه می گویند.

لیست این اعمال بدین شرح می باشند:

مسافرت

اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)

خواندن عقد ازدواج

افتتاح کسب و کار و تجارت

تعیین و تغییر نام

گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم

حجامت

دیگر امور اساسی زندگی

روزهای قمر در عقرب مرداد ماه ۱۴۰۳ + تقویم نجومی تیر ۱۴۰۳

تاریخ روز اول ماه قمری صفر

در ساعت ۱۴ و ۴۳ دقیقه روز یکشنبه ۱۴ مرداد ماه هلال ماه صفر متولد خواهد شد و در شب سه شنبه ۱۶ مرداد هلال ماه در کمال اعتدال دیده خواهد شد.

تقویم نجومی مرداد ۱۴۰۳

دوشنبه ۱ مرداد: دیدار مشایخ و رفتن به مسجد نیک است.

سه شنبه ۲ مرداد: آغاز کسب و تجارت نیک است.

چهارشنبه ۳ مرداد: امور زراعت و فلاحت نیک است.

یکشنبه ۷ مرداد: مسافرت نیک است.

جمعه ۱۲ مرداد: دیدار مشایخ و رفتن به مسجد نیک است.

جمعه ۱۹ مرداد: امور خیریه نیک است.

چهارشنبه ۲۴ مرداد: مسافرت نیک است.

جمعه ۲۶ مرداد: آغاز کسب و تجارت نیک است.

شنبه ۲۷ مرداد: امور زراعت و فلاحت نیک است.

سه شنبه ۳۰ مرداد: مسافرت نیک است.

چهارشنبه ۳۱ مرداد: مسافرت نیک است.

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.