آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

راهنمای محاسبه حکم کارگزینی و قرارداد سال ۱۴۰۳ کارمندان مشمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری

راهنمای محاسبه حکم کارگزینی و قرارداد سال ۱۴۰۳ کارمندان مشمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در این پست از صفحه فردا از نظرتان می گذرد.

بر اساس احکام مندرج در اجزای ۱ تا ۳ تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، نحوه محاسبه ارقام مندرج در احکام کارگزینی و قرارداد سال ۱۴۰۳ کارکنان مشمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مشخص شد.

محاسبه حکم کارگزینی و قرارداد سال ۱۴۰۳

مراحل محاسبه حکم کارگزینی و قرارداد سال ۱۴۰۳ کارمندان مشمول فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به ترتیب زیر است:

۱- ضریب سال به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته و از ۴۰۲۴ به ۴۸۲۹ افزایش می‌یابد و هر آیتمی که دارای امتیاز باشد، امتیاز آن در ضریب سال ضرب می‌شود.

۲- امتیاز حق شاغل با تاثیر افزایش سالیانه ناشی از افزایش سنوات، تجربه، دوره‌های آموزشی و امتیاز سنوات سرپرستی و مدیریتی، مجدداً محاسبه و در ضریب سال ضرب می‌شود.

۳- ارقام ریالی تفاوت تطبیق (موضوع ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری) و بندهای دوقلو (تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور) با حفظ سایر ویژگی‌ها در سال ۱۴۰۳ همچنان بدون تغییر می‌مانند.

۳- آیتم‌های فوق العاده ویژه، بدی آب و هوا و فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته با تاثیر ضریب در مبنای محاسبه آن‌ها (حق‌شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مدیریت و بندهای دوقلو) مشمول افزایش می‌شود.

۴- امتیاز کمک هزینه عائله‌مندی برای کارکنان مشمول ۲۹۰۰ امتیاز، معادل ۱،۴۰۰ هزارتومان و برای مشمولانی که دارای ۳ فرزند (و بیشتر) باشند، ۳۷۷۰ امتیاز، معادل ۱،۸۲۰ هزار تومان خواهد بود.

۵- امتیاز حق اولاد برای فرزندان اول و دوم به ازای هر اولاد ۱۷۸۰ امتیاز، معادل حدود ۸۶۰ هزار تومان و برای فرزند سوم (و بیشتر)، به ازای هر فرزند (سوم و بیشتر)، ۲۳۱۴ امتیاز معادل ۱،۱۱۷ هزار تومان خواهد بود.

۶- ۳،۰۰۰ امتیاز ترمیم حقوق (به مانند سایر اقلام امتیازی)، در ضریب سال ضرب می‌شود و رقم ریالی آن در سال ۱۴۰۳ معادل ۱،۴۴۸ هزار تومان خواهد شد.

۷- امتیاز فوق‌العاده تخصص ماده ۲۱۷ (کارکنان امور مالیاتی)، در ضریب ریالی سال ۱۴۰۳ ضرب می‌شود و رقم ریالی آن به نسبت سال ۱۴۰۲ رشد ۲۰ درصدی خواهد داشت.

۸- فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده ۵۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، معادل ۲۵ درصد حداقل حقوق محاسبه می‌شود که در سال ۱۴۰۳ معادل ۸۶۹ هزار تومان خواهد شد.

۹- آیتم فوق‌العاده رتبه‌بندی معلمان با توجه به تاثیر ضریب در مبنای محاسبه آن (حق‌شغل، حق شاغل و فوق‌العاده شغل) مشمول افزایش می‌شود.

۱۰- آیتم فوق‌العاده نوبت‌کاری با توجه به تاثیر ضریب در حق‌شغل، مشمول افزایش ۲۰ درصدی می‌شود.

۱۱- آیتم تفاوت حداقل دریافتی (تفاوت تطبیق جزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) از احکام حذف و در صورتی که جمع تمامی اقلام مندرج در حکم یا قرارداد (غیر از رتبه‌بندی معلمان)، کمتر از ۱۰ میلیون تومان باشد، مابه‌تفاوت آن تحت عنوان تفاوت تطبیق جزء (۲) بند (الف) تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در ردیف جداگانه درج و با افزایش‌های بعدی مستهلک می‌گردد.

جمع‌بندی:

  • کارکنان حداقل بگیر؛ با افزایش ۲۶ درصدی، مجموع رقم حکم یا قراردادشان از ۷،۹۲۰ هزار تومان به ۱۰ میلیون تومان خواهد رسید.
  • کارکنان دارای عائله‌مندی و حق اولاد؛ با توجه به تعداد اولاد، در مجموع بیش از ۲۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
  • سایر کارکنان؛ با توجه به ثابت ماندن تفاوت تطبیق و بندهای دوقلو، افزایش حقوق سایر کارکنان کمتر از ۲۰ درصد خواهد شد.

نویسنده: صیاح الدین شهدی (با اندکی تغییر)

مستندات قانونی محاسبه حکم کارگزینی و قرارداد سال ۱۴۰۳:

تبصره ۱۵

الف- در سال ۱۴۰۳ حقوق گروههای مختلف ‌حقوق‌بگیر موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی، کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت ‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به‌شرح زیر افزایش می‌یابد:

۱- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی به ‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد.

۲- حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، به‌میزان بیست درصد (۲۰%) افزایش می‌یابد. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور مصوب ۱۳۹۷/۱۲/۲۱ در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۱-۲- حداقل مبلغ مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد منعقده ماهانه حقوق‌بگیران به میزان صد میلیون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۲-۲- مستمری والدین شهدا به میزان یک و نیم (۱/۵) برابر مبلغ مندرج در جزء (۱ـ۲) این بند تعیین می‌شود.

۳-۲- حداقل حکم حقوق بازنشستگان و ‌وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی متناسب با سنوات خدمت به میزان نود میلیون (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۴-۲- در اجرای ماده (۴۹) قانون خدمت وظیفه عمومی ‌مصوب ۱۳۶۳/۷/۲۹، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق غیرعملیاتی معادل شصت درصد (۶۰%) حداقل دریافتی پایور، حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه مجرد مشغول در مناطق عملیاتی معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) حداقل دریافتی پایور و حداقل دریافتی ماهانه سربازان وظیفه متأهل بدون فرزند، معادل نود درصد (۹۰%) حداقل دریافتی پایور می‌باشد.

سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمامی اعتبارات لازم جهت اجرای این بند را در ردیف بودجه مستقل (به‌صورت جداگانه) ذیل ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران منظور کند.

۳- ‌امتیاز کمک‌هزینه عائله‌مندی و حق ‌اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان مشمول ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به‌ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای بازنشستگان و سایر مشمولان ماده مذکور تعیین می‌گردد. برای فرزند سوم و بیشتر به این ضرایب سی واحد درصد اضافه می‌شود.

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.