آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

تعطیلی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای چیست؟ علت تعطیلی شنبه ۱۵ اردیبهشت

با توجه به اینکه روز ۱۵ اردیبهشت در تقویم ما روزی تعطیل عنوان شده است در اینجا خواهیم خواند که تعطیلی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای چیست؟

در این مطلب خواهیم خواند که تعطیلی ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به چه مناسبت خواهد بود، با ما همراه باشید.

شنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ به مناسبت شهادت امام جعفر صادق علیه السلام در تقویم ایران به عنوان تعطیل رسمی می باشد.

شهادت امام جعفر صادق علیه السلام

حضرت صادق(علیه السلام ) درماه شوال سال یکصد و چهل وهشت به سبب انگور زهرآلوده که منصور خلیفه عباسی به آن حضرت خورانیده بود، وفات کرد وبه شهادت رسید.

دروقت شهادت از سن مبارکش شصت وپنج سال گذشته بود. درکتابهای معتبر معین نکرده اند که کدام روز ازشوال بوده است ولی صاحب کتاب جنات الخلود بیست و پنجم آن ماه را گفته وبقولی دوشنبه نیمه رجب بوده است.

مفضل بن عمر می گوید: منصور دوانیقی برای فرماندار مکه ومدینه حسن بن زید پیام داد: خانه جعفر بن محمد ( امام صادق (ع) را بسوزان، اواین دستوررا اجرا کرد وخانه امام صادق( علیه السلام) را سوزانید که آتش آن تا به راهرو خانه سرایت کرد، امام صادق ( علیه السلام) آمد ومیان آتش گام برمی داشت ومی فرمود : اَنَا بنُ اَعراقِ الثَّری اَنا بنُ اِبراهِیمَ خَلیلِ اللهِ

« منم فرزند اسماعیل که فرزندانش مانند رگ وریشه دراطراف زمین پراکنده اند منم فرزند ابراهیم خلیل خدا( که آتش نمرود براو سرد وسلامت شد )»

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.