آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

روزهای قمر در عقرب مهر ماه ۱۴۰۳ + تقویم نجومی مهر ۱۴۰۳

با توجه به اعلام روزهای قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ در این مطلب روزهای قمر در عقرب مهر ماه ۱۴۰۳ و تقویم نجومی این ماه را از نظرتان خواهیم گذراند.

با توجه به سنگینی روزهای قمر در عقرب و کارهای مکروهه در این ایام در ادامه این مطلب روزهای قمر در عقرب مهر ماه ۱۴۰۳ را بررسی خواهیم کرد، همچنین تقویم ایام سعد و نحس و کارهای ممنوعه در روزهای قمر در عقرب و کارهای نیک در ماه مهر ۱۴۰۳ را خواهیم خواند. با ما همراه باشید.

روزهای قمر در عقرب مهر سال ۱۴۰۳

روز جمعه ۱۳ مهر ساعت ۱۳ قمر وارد عقرب خواهد شد و در روز سه شنبه ۱۶ مهر در ساعت ۳ قمر از عقرب خارج خواهد شد.

منظور از قمر در عقرب

نحس بودن قمر در عقرب را برخی منجمان و حکما به دلیل وجود ستاره سرخ قلب العقرب در صورت فلکی عقرب می دانند، صور فلکی دوازده گانه می باشند به نامهای؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. زمانی که ماه در زبان عربی قمر برابر صورت فلکی عقرب قرار می گیرد که به اصطلاح به آن قمر در عقرب گفته می شود، در این ایام کارهایی وجود دارد که انجام دادنش موجب ضرر انسان خواهد بود به همین دلیل به این کارها اعمال مکروهه می گویند.

لیست این اعمال بدین شرح می باشند:

مسافرت

اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)

خواندن عقد ازدواج

افتتاح کسب و کار و تجارت

تعیین و تغییر نام

گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم

حجامت

دیگر امور اساسی زندگی

روزهای قمر در عقرب مهر ماه 1403 + تقویم نجومی مهر ۱۴۰۳

تاریخ روز اول ماه قمری ربیع الثانی

در چهارشنبه ۱۱مهر ۱۴۰۳ و در ساعت۲۳ و ۱۹ دقیقه هلال ماه ربیع الثانی متولد خواهد شد و در شب شنبه ۱۴ مهر هلال ماه بلند و واضح رویت می شود.

تقویم نجومی مهر۱۴۰۳

سه شنبه ۳ مهر : امور زراعت و فلاحت نیک است.

چهارشنبه ۴ مهر: عقد و نکاح نیک است.

جمعه ۶ مهر: نو بریدن و نو پوشیدن نیک است.

یکشنبه ۸ مهر: دیدار مشایخ و رفتن به مسجد نیک است.

سه شنبه ۱۰ مهر: آغاز کسب و تجارت نیک است.

یکشنبه ۱۵ مهر: امور کشاورزی نیک است.

چهارشنبه ۱۸ مهر: عقد و نکاح نیک است.

پنج شنبه ۱۹ مهر: مسافرت نیک است.

جمعه ۲۰ مهر: عقد و نکاح نیک است.

شنبه ۲۸ مهر: دیدار مشایخ و رفتن به مسجد نیک است.

یکشنبه ۲۹ مهر: آغاز شراکت و تجارت نیک است.

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.