آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

اجتماعی

در این دسته از صفحه فردا آخرین مطالب اجتماعی ایران و جهان از نظرتان می گذرد. اجتماعی از کلمه لاتین socii (متحدان) و به ویژه از ایالات«Socii» ایتالیا، که متحدان تاریخی جمهوری روم بودند، اقتباس شده است.