آخرین مطالب سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هنری و ورزشی را در پایگاه خبری صفحه فردا دنبال کنید.

روزهای قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۳ + تقویم نجومی اسفند ۱۴۰۳

با توجه به اعلام روزهای قمر در عقرب در سال ۱۴۰۳ در این مطلب روزهای قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۳ و تقویم نجومی این ماه را از نظرتان خواهیم گذراند.

با توجه به سنگینی روزهای قمر در عقرب و کارهای مکروهه در این ایام در ادامه این مطلب روزهای قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۳ را بررسی خواهیم کرد، همچنین تقویم ایام سعد و نحس و کارهای ممنوعه در روزهای قمر در عقرب و کارهای نیک در ماه اسفند ۱۴۰۳ را خواهیم خواند. با ما همراه باشید.

روزهای قمر در عقرب اسفند سال ۱۴۰۳

در روز ۲ اسفند و در ساعت ۱۶ قمراز عقرب خارج خواهد شد. همچنین در روز دوشنبه ۲۷ اسفند ماه و در ساعت ۱۱ مجددا قمر وارد عقرب خواهد شد و در روز چهارشنبه در ساعت صفر نیمه شب ۲۹ اسفند قمر از عقرب خارج خواهد شد.

منظور از قمر در عقرب

نحس بودن قمر در عقرب را برخی منجمان و حکما به دلیل وجود ستاره سرخ قلب العقرب در صورت فلکی عقرب می دانند، صور فلکی دوازده گانه می باشند به نامهای؛ حمل، ثور، جوزاء، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت. زمانی که ماه در زبان عربی قمر برابر صورت فلکی عقرب قرار می گیرد که به اصطلاح به آن قمر در عقرب گفته می شود، در این ایام کارهایی وجود دارد که انجام دادنش موجب ضرر انسان خواهد بود به همین دلیل به این کارها اعمال مکروهه می گویند.

لیست این اعمال بدین شرح می باشند

مسافرت

اقدام برای بچه دار شدن (انعقاد نطفه)

خواندن عقد ازدواج

افتتاح کسب و کار و تجارت

تعیین و تغییر نام

گذاشتن سنگ بنای کار‌های مهم

حجامت

دیگر امور اساسی زندگی

روزهای قمر در عقرب اسفند ماه ۱۴۰۳ + تقویم نجومی اسفند ۱۴۰۳

تاریخ روز اول ماه قمری رمضان

در روز جمعه ۱۰ اسفند  ۱۴۰۳ و در ساعت ۴ و ۱۴ دقیقه هلال ماه رمضان متولد خواهد شد و در شب یکشنبه ۱۲ اسفند ماه بلند و واضح دیده می شود.

تقویم نجومی اسفند ۱۴۰۳

جمعه ۳ اسفند: امور خیریه نیک است.

شنبه ۴ اسفند: عقد و نکاح نیک است.

یکشنبه ۵ اسفند: آغاز کسب و تجارت نیک است.

دوشنبه ۶ اسفند: امور زراعت و فلاحت نیک است.

یکشنبه ۱۲ اسفند: نو بریدن و پوشیدن نیک است.

سه شنبه ۱۴ اسفند: نقل مکان نیک است.

چهارشنبه ۱۵ اسفند: امور درختکاری و فلاحت نیک است.

پنج شنبه ۱۶ اسفند: عقد و نکاح نیک است.

شنبه ۱۸ اسفند: امور اقتصادی نیک است.

یکشنبه ۱۹ اسفند: امور خیریه نیک است.

پنج شنبه ۲۳ اسفند: عقد و نکاح نیک است.

شنبه ۲۵ اسفند: عقد و نکاح و زفاف نیک است.

سه شنبه ۲۸ اسفند: امور کشاورزی نیک است.

مطالب مرتبط
دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.